Tukijat

Ystävystyin Jaanan kanssa opiskeluaikoina yliopistossa. Jaana on empaattinen ja kiinnostunut aina kuulemaan huolia. Käännyn hänen puoleensa, kun tarvitsen neuvoja arjessa ja työelämässä. Jaana on luotettava ongelmienratkaisija ja rehellinen mielipiteissään. Hänen optimisminsa kannustaa itseäkin eteenpäin. Jaana on määrätietoinen ja tekee huolella sen, mihin ryhtyy. Hän punnitsee päätöksiään usein monelta kantilta ja perustelee mielipiteensä. Hän on ollut koko tuntemamme ajan kiinnostunut vaikuttamisesta, ja hän onkin ollut mukana opiskelijajärjestöissä, ylioppilaskunnassa ja ammattiyhdistyksissä. Hän uskoo vahvasti siihen, että yksilö voi muiden tuella vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen - ja tekemään siitä paremman.

Tanja Seppälä
ystävä, suomen kielen opettaja

Olen tutustunut Jaanaan yliopistoyhteisön luottamustoimissa, joissa hän on aina osannut asiansa ja ollut valmis oppimaan lisää. Hän on rauhallisen harkitseva ja luotettava persoona. Koulutus- ja tutkimuspolitiikka vaikuttavat erittäin paljon Oulun seudun ja Suomen tulevaisuudennäkymiin, ja ne ovat Jaanan erityisosaamisaluetta. Jaana osaa käsitellä aiheita laajoina kokonaisuuksina, eikä yksittäisinä päätösasioina. Ääni Jaanalle on ääni koulutukselle ja tieteelle.

Pauli Väisänen
Väitöskirjatutkija ja tutkimusneuvoston jäsen, Oulun yliopisto
Hallituksen varajäsen, Tieteentekijöiden liitto

On ollut ilo tutustua Jaanaan, kun olen vieraillut Oulussa. Kuntapäättäjänä Jaana on osoittanut taitonsa vaikuttaa päätöksentekoon asiantuntevalla, rauhallisella ja positiivisella otteellaan. Vihreänä kansanedustajaehdokkaana hänen vahvuutensa on ymmärrys yrityselämästä ja halu ponnistella työllisyyden lisäämiseksi Suomessa.

Maria Ohisalo
Vihreiden varapuheenjohtaja, köyhyystutkija

Tein Jaanan kanssa töitä väitöskirjatutkijoiden oikeuksien puolesta Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jatko-opiskelijajaostossa. Jaana osoittaa vastuullisuutta ja innostuneisuutta kaikessa työssään. Hänen taustansa tutkijana auttaa huomioimaan yksityiskohtia ja tukee ongelmanratkaisutaitoja. Arvostan Jaanan innostuneisuutta tiedettä ja koulutusta kohtaan. Ne ovat Jaanalle tärkeitä asioita ja hän käyttää tietämystään ja taitojaan niitä kehittääkseen ja parantaakseen tutkimuksen ja koulutuksen alalla työskentelevien hyvinvointia. Tämän lisäksi Jaana välittää kaikista Suomen asukkaista, mikä myös näkyy hänen toimissaan. Oulun yliopistossa hän on aktiivisesti ajanut muiden kuin suomenkielisten asiaa, ja Jaana myös kommunikoi omaa toimintaansa kaksikielisesti, mikä tukee myös muiden kuin suomenkielisten yhteiskunnallista osallisuutta. Annan Jaanalle täyden tukeni hänen hankkeissaan.

Marian Tumanyan
Väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto

Tutustuin Jaanaan opiskellessamme yliopistossa. Jo varhain vaikutuin Jaanan tavasta lähestyä uusia haasteita. Jaanalle oli tyypillistä, että hän perehtyi asioihin huolella, kävi avointa dialogia muiden kanssa ja tarttui määrätietoisesti toimeen. Jaanan luottamustehtävät, työskentely ulkomailla ja väitöskirjatyö ovat kaikki merkkejä rohkeudesta ja asiantuntevasta työnteosta. Opetusharjoittelussa huomasin, että Jaanalla on loistavat vuorovaikutustaidot. Myös politiikan saralla hän pystyy varmasti luomaan synergiaa, jolla saadaan aikaan muutoksia. Jaana on luonteeltaan humaani ja lämmin. Kun näihin piirteisiin yhdistää hänen näkemyksellisyytensä ja ahkeruutensa, meillä on ehdokas, jolle on ilo antaa äänensä.

Sohvi Pietilä
ystävä

Olen tutustunut Jaanaan ylioppilaskuntatoiminnassa ja sittemmin tehnyt hänen kanssaan töitä lukuisissa eri rooleissa. Arvostan Jaanan kokemusta ja näkemystä erityisesti koulutukseen, koulutuspolitiikkaan sekä yrittäjyyteen liittyen. Jaana on osoittanut olevansa erinomainen vaikuttaja ja tekijä, joka perehtyy asioihin ja tekee hurjan paljon töitä saavuttaakseen asetetut tavoitteet. Ennen kaikkea Jaana taitaa laaja-alaisen yhteistyön ja on viiltävän hyvä argumentoimaan. Kaikki edellä mainitut ominaisuuksia, joita odotan kansanedustajalta.

Henna Määttä
Kaupunginvaltuutettu (vihr.), kampanjapäällikkö

Tutustuin Jaanaan Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelmassa. Kävimme pitkiä keskusteluja eri aihepiireistä, ja Jaana teki minuun vaikutuksen perusteellisuudellaan ja analyyttisyydelllään. Nuoreksi ihmiseksi hänellä on jo paljon kokemusta järjestötyöstä, yrittäjyydestä ja tutkimusmaailmasta - miten hieno yhdistelmä ajatellen poliittista uraa! Kestävän kehityksen asiat sekä sitoutuminen tietoon ja tutkimukseen perustuvaan päätöksentekoon on minulle tärkein asia, kun valitsen eduskuntavaaliehdokasta. Toki ehdokkaani tulee olla myös lämmin ja avarasydäminen heikompien puolustaja. Jaana on tätä kaikkea.

Satu Räsänen
FT, tiedetoimittaja, kouluttaja

Jaanalla on erinomainen kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä. Poikkeuksellista on myös Jaanan taito viestiä asioista selkeästi ja kansantajuisesti. Hänen kanssaan on ilo työskennellä!

Heikki Kontturi
KT, vihreä työkaveri kaupunginvaltuustossa ja Oulun yliopistolla