Tutkimus

Työskentelen tohtorikoulutettavana Oulun yliopiston oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä. Väitöstutkimustani rahoittaa Ihmistieteiden tutkimusyksikkö Eudaimonia, ja työskentelen läheisesti Suomen Akatemian rahoittaman Prep21-tutkimusprojektin parissa. Prep21-projekti tutkii suomalaisten opettajaopiskelijoiden strategisia oppimistaitoja ja niiden kehitystä opettajankoulutuksen aikana.

Omassa väitöstutkimuksessani selvitän, miten ihmiset voivat edistää oppimistaan ja onnistumistaan tekemällä yhteistyötä. Tarkalleen ottaen tutkin yhteisöllisen oppimisen kognitiivisia ja sosio-emotionaalisia prosesseja sekä niiden keskinäisiä suhteita opettajaopiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimus perustuu videoitujen ryhmätyöskentelytilanteiden laadulliseen analyysiin. Väitöstutkimukseni valmistuu viimeistään vuonna 2019.

Vertaisarvioidut julkaisut tieteellisissä lehdissä:

Isohätälä, J., Näykki, P., Järvelä, S., & Baker, M. J. (2017). Striking a balance: Socio-emotional processes during argumentation in collaborative learning interaction. Learning, Culture and Social Interaction. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2017.09.003

Isohätälä, J., Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2017). Socially shared regulation of learning and participation in social interaction in collaborative learning. International Journal of Educational Research, 81, 11-24.

Näykki, P., Isohätälä, J., Järvelä, S., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2017). Facilitating socio-cognitive and socio-emotional monitoring in collaborative learning with a regulation macro script – an exploratory study. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 12(3), 251–279. https://doi.org/10.1007/s11412-017-9259-5

Järvelä, S., Järvenoja, H., Malmberg J., Isohätälä, J., & Sobocinski, M. (2016). How do types of interaction and phases of self-regulated learning set a stage for collaborative engagement? Learning and Instruction, 43, 39-51.

Isohätälä, J., Näykki, P., & Järvelä, S. (in review). Critical moments for collaborative learning: when regulation and socio-emotional processes converge in social interaction.

Isohätälä, J., Näykki, P., & Järvelä, S. (in review). Fluctuations in participation during cognitive and socioemotional processes in collaborative learning interaction.

Vertaisarvioidut konferenssiesitykset:

Isohätälä, J., Näykki, P., & Järvelä, S. (2017). Opettajaopiskelijoiden 2000-luvun valmiudet in action – havaintoja oppimistaidoista yhteisöllisen oppimisen aikana. Symposium-esitys Kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä 2.12.2017.

Isohätälä, J., Näykki, P., & Järvelä, S. (2017). Process-oriented analysis of student teachers’ interaction during social regulation in collaboration. A symposium paper presented in Earli conference, Aug 29-Sept 2, Tampere, Finland.

Näykki, P., Isohätälä, J., & Järvelä, S., (2017). Socio-cognitive and socio-emotional monitoring in collaborative learning. A symposium paper presented in Earli conference, Aug 29-Sept 2, Tampere, Finland.

Vuopala, E., Näykki, P., Isohätälä, J., & Järvelä, S., (2017). Applying a macro-script to enhance teacher education students’ collaborative knowledge construction. A symposium paper presented in Earli conference, Aug 29-Sept 2, Tampere, Finland.

Isohätälä, J., Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2016). Participation in cognitive-oriented and socio-emotionally oriented interaction during collaborative learning. A paper presented in Earli SIG27 (Online measures of Learning Processes) conference, Nov 29-Dec 1, Oulu, Finland.

Isohätälä, J., Näykki, P., Järvelä, S., & Baker, M. J. (2016). Striking a balance: positive socio-emotional processes and argumentative interaction in collaborative learning. A poster presented in Earli SIG26 (Argumentation, Dialogue and Reasoning) conference, August 22-24, Ghent, Belgium.

Näykki, P., Isohätälä, J., Pöysä-Tarhonen, J., Järvelä, S., & Häkkinen, P. (2016). Metacognitive and motivational regulation in prompted- and nonprompted collaborative learning. A paper presented in Earli SIG20 (Inquiry Learning) conference, August 22-24, Ghent, Belgium.

Näykki, P., Järvenoja, H., Isohätälä, J., & Järvelä, S. (2016). Task-specific motivational interpretations and regulation processes in small group interaction. A paper presented in the International Conference on Motivation (ICM) of Earli, August 24-27, Thessaloniki, Greece.

Isohätälä, J., Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2016). How does participation in collaborative interaction foster socially shared regulation of learning? A paper presented in JURE conference, July 4-8, Helsinki, Finland.

Isohätälä, J., Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2015). Kuinka oppimisesta tulee yhteisöllistä? Oppimisen säätelyn merkitys pienryhmien vuorovaikutuksessa. A paper presented in FERA conference, November 19-20, Vaasa, Finland.

Järvenoja, H., Järvelä S., Malmberg J., Isohätälä J., & Koivuniemi, M. (2015). Emotion and motivation regulation in collaborative learning – individual or a group effort? A symposium paper in EARLI conference, August 25-29, Limassol, Cyprus.

Näykki, P., Ahonen, A., Sointu, E., Isohätälä, J., & Valtonen, T. (2015). First year teacher education students’ motivational orientation and strategic learning skills. A symposium paper in EARLI conference, August 25-29, Limassol, Cyprus.

Sobocinski, M., Malmberg, J., Isohätälä, J., & Järvelä, S. (2015). Exploring temporal sequences of socially shared regulatory phases and associated interaction types during collaborative learning tasks. A paper in JURE conference, August 23-24, Limassol, Cyprus.

Vuopala, E., Näykki, P., Isohätälä, J., & Järvelä, S. (2015). Higher education students’ perceptions of collaborative learning skills. A paper in EARLI conference, August 25-29, Limassol, Cyprus.

Muut julkaisut:

Isohätälä, J. (2015). Kielenoppimisympäristö heijastuu oppijankieleen. Sutina 1/2015. Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti. Suomi toisena kielenä opettajat ry, Helsinki.

Isohätälä, J. (2014). Kielenoppimisympäristön vaikutus oppijansuomen sanastoon. Masters’ thesis. University of Oulu, Oulu. http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201405291585.pdf