Suomeksi » In English »

Jaana Isohätälä

Oululainen vihreä kaupunginvaltuutettu ja oppimisen tutkija

Politiikka

Toimin Oulussa vihreiden kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja BusinessOulu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana. Tavoitteeni on lisätä elinvoimaa, älyä ja elämäniloa yhteiskunnassa.

Elinvoimaa – vaikuttavaa ja vastuullista liiketoimintaa

Oulu elää työstä ja yrityksistä. Liiketoiminta tuo kaupungille tuloja mutta ennen kaikkea se tarjoaa oululaisille toimeentuloa ja sisältöä elämään. Työttömyys on selvästi vähentynyt (16,5 % tammikuu 2017, 13,1 % marraskuu 2017), mutta edelleen liian moni taitava oululainen lannistuu työttömyyden vuoksi tai jättää Oulun. Esimerkiksi vuonna 2016, Oulusta lähti enemmän 25-39-vuotiaita asukkaita kuin Ouluun muutti uusia kaupunkilaisia (Tilastollinen vuosikirja). Oulu tarvitseekin lisää uusia työpaikkoja, joita syntyy kasvavasta yritystoiminnasta kaikilla toimialoilla palveluista teollisuuteen.

Toivon, että Oulun kaupungissa liiketoiminnan vaikuttavuus ja vastuullisuus nostetaan yhteiseksi päätavoitteeksi. Mielestäni Oulun tärkeimpiä yhteiskuntavaikuttajia ovat aktiiviset oululaiset yritykset ja yhdistykset, jotka edistävät yhteistä hyvää, kehittyvät kestävästi ja pitävät huolta työntekijöistään, asiakkaistaan ja ympäristöstämme. Oulun kaupungin päättäjänä haluan tehdä päätöksiä, jotka edistävät vaikuttavan ja vastuullisen liiketoiminnan kasvua ja tekevät yrittäjän – erityisesti pienyrittäjän – arjesta kevyempää.

Älyä – maailman parasta koulutusta

Oulu on hyvä maine koulukaupunkina ja korkean osaamisen keskuksena sekä nuori väestörakenne (1.1.2017 24 % oululaisista oli alle 19-vuotiaita, Tilastollinen vuosikirja). Tällä yhdistelmällä Oulu voi kehittyä Suomen, jopa pohjoismaiden, älykkäimmäksi kaupungiksi. Älykkäässä kaupungissa huippulahjakkaat eivät ole ainoita menestyjiä vaan jokainen kaupunkilainen tietää ja taitaa paljon, ymmärtää maailmaa monipuolisesti ja oppii jatkuvasti uutta. Sellaisessa kaupungissa oppimista ja osaamisen kehittymistä ei vaaranneta lyhytnäköisillä säästöillä kasvatuksesta ja koulutuksesta.

Oululta puuttuu yhtenäinen visio koulutuksesta alkaen päiväkodista ja jatkuen korkeakouluun ja edelleen elinikäiseen oppimiseen. Oulun olisi otettava tavoitteeksi tarjota maailman parasta koulutusta panostamalla suomalaisen koulutuksen kulmakiviin: koulutuksen saavutettavuuteen, opetuksen laatuun, oppimisen iloon sekä koulunkäynnin tukeen ja opintojen ohjaukseen. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä tulisi edelleen kehittää tiivistämällä yhteistyötä kaupungin, (korkea)koulujen sekä yritysten tai yhdistysten välillä.

Elämäniloa – viihtyisää, luonnonläheistä kaupunkielämää

Oulun väkiluku kasvaa muuttoliikkeen ansiosta joka vuosi (muuttovoitto 2016 oli 932 asukasta, Tilastollinen vuosikirja), mutta vetovoimaisuudessa Oulu jää muista Suomen isoista ja keskikokoisista kaupungeista jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2016 muuttohalukkuustutkimuksessa Oulu jäi vasta 12. sijalle. Työpaikat ja koulutus parantavat vetovoimaa, mutta niiden lisäksi kaupunki tarvitsee viihtyisyyttä: kohtaamispaikkoja, luontoa, valoa, turvallisuuden tunnetta, mukavaa asumista, sujuvaa liikkumista sekä houkuttelevia aktiviteetteja.

Houkutteleva kaupunki tarjoaa mielenkiintoisia käyntikohteita ja tapahtumia, joita nähdäänkin Oulussa joka vuosi enemmän ja suurempana. On myös pidettävä huolta luonnon läheisyydestä; kaupungissa tulee olla runsaasti puistoja, ulkoliikuntapaikkoja- ja reittejä sekä suojelualueita. Lisäksi on korkea aika kehittää ekologista liikkumista. Arkipyöräilijät kaipaavat pyöräkaistoja, teiden parempaa kunnossapitoa, pyöränhuoltopisteitä ja turvallisia pyöräparkkeja. Joukkoliikenteen osalta täytyy kehittää reittejä ja vuorovälejä. Pitkällä tähtäimellä raitioliikenne tai älykäs ja nopea superbussiliikenne on mahdollista, kunhan asumista tiivistetään.

Yhteystiedot

Oulun kaupungin e-mail: jaana.isohatala@ouka.fi

Oulun yliopiston e-mail: jaana.isohatala@oulu.fi

Puhelinnumero 050 461 8138