Politiikka

Toimin Oulussa vihreiden kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja BusinessOulu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana.

Tällä valtuustokaudella olen...

- tehnyt valtuustoaloitteet englanninkielisen viestinnän lisäämisestä, kaksikielisen pohjoissaame-suomi -luokan perustamisesta, yrittäjille nimetystä maamerkistä sekä sisäilmatyöryhmien raporttien julkaisusta verkossa

- osallistunut työllisyyspalvelujen kehittämiseen yhteistyössä Oulun työllisyyspalvelujen, TE-toimiston, Kelan ja hyvinvontipalvelujen kanssa

- puolustanut sivistys- ja kulttuuripalvelujen sekä hyvinvointipalvelujen resursseja, subjektiivista oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, pienempiä ryhmäkokoja kouluihin ja päiväkoteihin sekä resursseja erityiselle tuelle kouluissa

- kannattanut Sanginjoen suojelualueen perustamista, kaupunkipyörien käyttöönottoa, joukkoliikenteen määrärahojen parantamista sekä pysäköintinormien uusimista

- edistänyt yrittäjyys- ja työllisyyspalvelujen saatavuutta yhden luukun periaatteella

- osallistunut vihreän valtuustoryhmän aloitteisiin Merikosken avaamisen mahdollisuuksien selvittämisestä, turpeen energiakäytön luopumisesta, kulttuurien ja luovien alojen toimintatilojen kehittämisestä, lähimetsien monimuotoisuuden edistämisestä sekä turvallisten tilojen ja tekemisen tarjoamisesta joulun pyhinä

- etsinyt säästöjä mm. kaupungin tiloista, jotta kaupungin korjausvelka ja lainanotto vähenevät

- esittänyt, että kaupungin hankinnoissa painotetaan yhteiskuntavastuuta ja toiminnan kestävyyttä aina ja yhä suuremmalla painoarvolla

- osallistunut kaupunkimarkkinoinnin ohjaamiseen ja puhunut pehmeämmän kaupunkikuvan puolesta Oulun seudun markkinoinnin johtoryhmässä

- kuunnellut kaupunkilaisten huolia ja kehitysideoita ja vienyt palautteet eteenpäin

- vetänyt Oulun vihreiden yrittäjyys ja työllisyys -työryhmää sekä osallistunut valtakunnalliseen talous ja työllisyys -työryhmään

Vuoden 2017 kuntavaalitavoitteeni löytyvät täältä.