Tavoitteet

Löydämme oululaisten osaamisen

Oulu elää työstä ja yrityksistä. Meidän on löydettävä mielekästä työtä sekä koulutetuille huippuosaajille että heille, joilla on enemmän sydämen sivistystä kuin kirjaviisautta. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat Oulussa liian korkealla. Lisäksi turhan moni korkeakoulutettu suuntaa tutkintonsa jälkeen muualle.

 • Edistetään yritysten kykyä kasvaa ja työllistää ihmisiä esim. panostamalla laadukkaisiin yrityspalveluihin, innovaatioihin ja yrittäjyyskasvatukseen.
 • Ohjataan nuoret kouluun ja työhön esim. panostamalla etsivään nuorisotyöhön ja varmistamalla kaikille peruskoulun päättäville mielekäs jatko-opintopaikka.
 • Helpotetaan pienten lasten vanhempien työllistymistä esim. tarjoamalla kaikille lapsille oikeus joustavaan ja laadukkaaseen päivähoitoon.
 • Hyödynnetään maahanmuuttajien osaaminen esim. edistämällä kielitaidon kehittymistä työn aikana ja auttamalla yrittäjyyden alkuvaiheessa.

Liikumme aktiivisemmin ja ekologisemmin

Aktiivinen elämä edistää kehon ja mielen hyvinvointia sekä työkykyä. Meidän on pidettävä huoli, että oululaiset ja täällä käyvät vierailijat voivat jatkossakin nauttia pohjoisen puhtaasta ulkoilmasta ja luonnosta. Lisäksi on jo korkea aika kehittää Oulun joukkoliikennettä ja muuta ekologista liikkumista.

 • Kannustetaan arkipyöräilyyn esim. pitämällä huolta pyöräteistä sekä tarjoamalla pyöränhuoltopisteitä ja turvallisia pyöräparkkeja.
 • Houkutellaan oululaisia ja matkailijoita ulkoilemaan esim. tarjoamalla monipuolisia ulkoliikuntapaikkoja sekä suojelemalla luontoalueita.
 • Parannetaan joukkoliikennettä esim. kehittämällä bussireittejä ja järkeviä vuorovälejä.
 • Kannustetaan ekologisempaan autoiluun esim. lisäämällä sähköautojen latauspisteitä.

Turvaamme hyvän kasvuilmapiirin

Laadukas kasvatus kantaa pitkälle. Meidän on luvattava lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö, jossa jokaiselle riittää aikaa. Päiväkotien ja koulujen henkilökunta on nykyisin ylikuormittunut. Liian monet oppilaat myös kärsivät päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmista.

 • Huolehditaan, että koulujen ja päiväkotien henkilökunta jaksaa työssään esim. pienentämällä ylisuuria ryhmäkokoja.
 • Autetaan lapsia ja nuoria ongelmissa esim. varmistamalla laadukas erityisopetus ja oppilashuolto sekä ehkäisemällä kiusaamista.
 • Hoidetaan päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat esim. hankkimalla joukkorahoitusta korjaus- ja rakennustöille.
 • Edistetään elämäntaitojen ja empatiakyvyn kehittymistä esim. tukemalla lasten kohtaamisia eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten kanssa.

Näiden tavoitteiden ja ehdotusten lista ei suinkaan ole täydellinen. Lisää tavoitteita voit lukea Oulun vihreiden kuntavaaliohjelmasta. Suosittelen myös vilkaisemaan mielipiteitäni vaalikoneiden kautta!