Eduskuntaan

1517 kertaa kiitos! Matkani ei johtanut eduskuntaan asti, mutta 1517 ääntä on huikea tulos, varsinkin ensikertalaiselta ehdokkaalta. Voin hengähtää tyytyväisenä ja äärimmäisen kiitollisena kaikille, jotka ovat luottaneet minuun.

Olin ehdolla eduskuntaan eduskuntavaaleissa 14.4.2019 Oulun vaalipiirissä numerolla 27. Tavoitteeni oli tuoda älyä ja elämäniloa Suomeen! Tutustu tarkemmin tavoitteisiini tällä sivulla ja lue suosituksia tukijoiltani.

Tasa-arvoista ja kannattavaa työtä

On aika muuttaa työelämää tasa-arvoisemmaksi perhevapaiden uudistuksella. Sosiaaliturvan muutoksilla tulee vähentää byrokratiaa, kannustaa työhön ja parantaa yrittäjän turvaa. Yrittäjyyttä tulee edistää madaltamalla palkkaamisen kynnystä ja keventämällä velvoitteita.

Näillä teoilla lisäämme työllisyyttä ja vahvistamme taloutta. Työllisyysasteen nosto yhdellä prosenttiyksiköllä tarkoittaa arviolta 1,4 miljardia lisätuloja valtiolle.

 • Perhavapaita on uudistettava niin, että perhevapaajärjestelmä on joustavampi ja selkeämpi ja isille korvamerkitty osuus pitenee. Vihreiden mallissa 6 kuukautta varataan äidille, 6 kuukautta isälle ja 6 kuukautta perheet voivat jakaa haluamallaan tavalla. Lisäksi tarjotaan joustavaan hoitovapaata, joka korvaisi nykyisen kotihoidontuen.
 • Sosiaaliturvaa tulee uudistaa vähitellen kohti perustuloa. Perustulo tarjoaisi aina ilman byrokratiaa vähimmäistuen (vihreiden mallissa 600 euroa), jonka päälle jokainen voi omalla aktiivisuudellaan hankkia työ- tai liiketoimintatuloa tai tukea esimerkiksi opiskeluun.
 • Palkkaamisen kynnystä tulee madaltaa huojentamalla työnantajamaksut yrityksen ensimmäisen työntekijän ensimmäiseltä työvuodelta, lisäämällä paikallista sopimista ja poistamalla ulkomaisen työvoiman tarveharkinta.
 • Yritysten velvoitteita voidaan keventää jatkamalla tarpeettomien normien ja byrokratian purkua, kuten aloittavan yrityksen alkupääomavaatimus. Yrityksille on tarjottava yritysmyönteiset, mutkattomat yhden luukun yrityspalvelut ja mahdollisuus hoitaa viranomaisasiointia digitaalisesti.
 • Pitkäaikaistyöttömyyttä on vähennettävä lisäämällä palkkatuen käyttöä yhdistyksissä ja yrityksissä, turvaamalla nopea pääsy työkykyä parantavien sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin sekä purkamalla työllisyydenhoidon tiedonkulun esteitä valtion ja kuntien välillä.

Tukea koulutukseen ja tieteeseen

Kouluille ja päiväkodeille on annettava paremmat resurssit turvallisen kasvuympäristön ja tuen tarjoamiseen. Tutkijat tarvitsevat rauhan tehdä pitkäjänteistä tieteellistä työtä. Tiedon hyödyntämistä täytyy tukea lisäämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta.

Koulutus tukee suomalaisten yhdenvertaista kasvua ja jatkuvaa oppimista sekä vähentää syrjäytymisen riskiä. Koulutukseen ja tutkimukseen satsaaminen on edellytys työllisyysasteen nostolle ja elinkeinojen kehitykselle.

 • Peruskouluun ja ammatilliseen koulutukseen pitää lisätä resursseja, jotta varmistetaan, että jokainen lapsi saa yksilöllistä tukea ja henkilökunta jaksaa työssään.
 • Toisesta asteesta on tehtävä aidosti maksuton ja on valmisteltava sitä, että oppivelvollisuutta pidennetään toisen asteen loppuun tai 18 ikävuoteen saakka.
 • Lasten subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on palautettava.
 • Korkeakoulujen ennustettavaa ja pitkäaikaista rahoitusta on vahvistettava suhteessa lyhyisiin hankkeisiin. Perusrahoituksessa on huomioitava korkeakoulujen alueellinen merkitys.
 • Vuoteen 2030 mennessä joka toisen suomalaisen tulisi olla korkeakoulutettu, ja jo sitä ennen jokaisella tulee olla mahdollisuus vahvistaa osaamistaan korkeakouluopinnoilla. Koulutuksellista tasa-arvoa ja jatkuvaa oppimista on vahvistettava lisäämällä joustavia mahdollisuuksia tutkinnon tai kurssien suorittamiseen.
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus on asteittain nostettava 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille suunnattua TKI-rahoitusta täytyy vakiinnuttaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa innovaatiotyötä varten.

Maapallo tuleville sukupolville

Liikenteestä täytyy tehdä puhtaampaa lisäämällä raideliikennettä. Kiertotaloutta on tuettava ja luonnon monimuotoisuutta suojeltava. Päästöjä tulee hillitä tekemällä kulutuksesta ja ympäristöhaittojen aiheuttamisesta nykyistä kalliimpaa - ja ympäristöystävällisyydestä edullisempaa.

Ripeät ilmastoteot ovat välttämättömiä, jotta turvaamme elinkelpoisen planeetan lapsillemme ja hillitsemme ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Ilmastoteot auttavat suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää uudistumaan kestävämmäksi.

 • Raideyhteyksiä tulee lisätä ja nopeuttaa. Kiireellisesti tarvitaan kaksoisraide Ylivieskasta Ouluun ja raideyhteys Haaparantaan. Raideyhteyksien kehittämiseen tulee budjetoida kansallinen rahoituspaketti ja lisäksi hakea EU-rahoitusta.
 • Ympäristölle haitallisia yritystukia, kuten energiaveronpalautukset, tulee asteittain poistaa. Yritystukien muutoksilla tulee edistää teollisuuden uudistumista ja kiertotaloutta. Tukia ja TKI-rahoitusta täytyy suunnata vähäpäästöisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä viennin lisäämiseen.
 • Luonnonsuojelualueita on lisättävä. Metsien avohakkuita on vähennettävä ja siirryttävä enemmän jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. On tärkeää luoda taloudelliset kannusteet metsäluonnon säästämiselle puun myynnin sijaan.
 • Kulutuksen ja ympäristöhaittojen hintaa on nostettava asettamalla lentovero ja kaivosvero, poistamalla ympäristölle haitallisia yritystukia ja mahdollisesti nostamalla maltillisesti verotusta tuotteilla, joilla on suuri hiilijalanjälki.
 • Verotuksen muutoksilla suomalaisia voi ohjata suosimaan vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja, kuten kotimaisia kasvipohjaisia ruokia ja vastuullisesti tuotettua ja pyydettyä kalaa. Polttomoottoriautojen vähenemistä voidaan jouduttaa huojentamalla väliaikaisesti nolla- ja vähäpäästöisten autojen, kuten sähköautojen, ajoneuvovero.
 • Energiatuotantoa on ohjattava ripeästi irti fossiilisista polttoaineista ja siirryttävä kestävämpään ja hajautettuun energiantuotantoon. Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä täytyy lisätä. Myös ydinvoimaa tarvitaan kattamaan kulutuksen tarvetta ja vähentämään nykyisen energiantuotannon päästöjä.

Tukijat

"Tutustuin Jaanaan opiskellessamme yliopistossa. Jo varhain vaikutuin Jaanan tavasta lähestyä uusia haasteita. Jaanalle oli tyypillistä, että hän perehtyi asioihin huolella, kävi avointa dialogia muiden kanssa ja tarttui määrätietoisesti toimeen."
– Sohvi Pietilä

Jatka lukemista »

Osallistu kampanjaan

1. Kerro läheisillesi hyvästä ehdokkaasta ja suosittele äänestämään.

2. Seuraa sosiaalisen median kanaviani sekä tykkää, jaa ja kommentoi. Löydät minut Facebookista (@jaanaiso), Instagramista (@jaanaiso) ja Twitteristä (@jaanaiso).

3. Lahjoita kampanjaan helposti täältä.

4. Liity mukaan tukiryhmään ja pääset seuraamaan läheltä kampanjan edistymistä. Ilmoittaudu lähettämällä viesti Jaanalle (jaana.isohatala at ouka.fi) tai kampanjapäällikkö Hennalle (henna.maatta at ouka.fi)