Kirjoituksia tagille vastuullisuus

Maanantaina Oulun kaupunginhallitus saa pöydälleen Oulun uuden hankintaohjelman luonnoksen. Ohjelma määrittelee, millä periaatteilla kaupunki tekee ja kehittää ostopäätöksiä. Oulu tekee vuosittain hankintoja sadoilla miljoonilla euroilla, joten periaatteilla on kauaskantoiset vaikutukset.

Hankintaohjelman luonnoksessa esitetään, että hankintojen tavoitteena on edistää paitsi uuden liiketoiminnan syntymistä myös yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä, kuten resurssiviisaita ostoja. Valitettavasti esityksen ehdottamat toimenpiteet kuitenkin ...