Kirjoituksia

Valtuustoaloite jätetty 28.8.2017.

In English below

Oulun kaupungissa asuu lähes 6000 ulkomaan kansalaista. Esimerkiksi pelkästään Oulun yliopistolla työskentelee ja opiskelee noin tuhat ulkomaalaista opiskelijaa ja työntekijää. Lisäksi kaupunki houkuttelee vuosittain tuhansia ulkomaalaisia matkailijoita. Vuonna 2016 ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisiä oululaisissa hotelleissa oli noin 88 000.

Ulkomaalaisten asukkaiden ja vierailijoiden määrästä huolimatta Oulun kaupungin viestintäkanavissa ...


Maanantaina Oulun kaupunginhallitus saa pöydälleen Oulun uuden hankintaohjelman luonnoksen. Ohjelma määrittelee, millä periaatteilla kaupunki tekee ja kehittää ostopäätöksiä. Oulu tekee vuosittain hankintoja sadoilla miljoonilla euroilla, joten periaatteilla on kauaskantoiset vaikutukset.

Hankintaohjelman luonnoksessa esitetään, että hankintojen tavoitteena on edistää paitsi uuden liiketoiminnan syntymistä myös yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä, kuten resurssiviisaita ostoja. Valitettavasti esityksen ehdottamat toimenpiteet kuitenkin ...


Oulun tuleva kaupunginvaltuusto päättää, miten Raatinsaarta kehitetään. Nykyään Raatti on suosittu läpikulku- ja urheilualue, mutta saaren parhaimmat paikat, etelä- ja itäranta, on täytetty parkkipaikoilla. Saaren koko potentiaalia virkistyskäyttöön ei ole hyödynnetty.

Vaalikonevastaustensa perusteella puolet uusista valtuutetuista sallisi asuntojen rakentamisen Raattiin (Kaleva 14.4.). Asuntoja on suunniteltu Raatin etelärantaan. Mielestäni aluetta ei kuitenkaan pitäisi varata asunnoille ...


Jokirannan koulussa Kiimingissä lakkoiltiin vuoden alussa vakavien sisäilmaongelmien ja poukkoilevien tilajärjestelyiden vuoksi. Jokiranta ei ole ongelmissaan yksin, sillä sisäilmaoireista kärsitään muissakin Oulun kouluissa ja päiväkodeissa.

Kuntaliito on arvioinut, että Suomessa ongelma koskee arviolta yli tuhannen koulun oppilaita ja henkilökuntaa.

Huono sisäilma näkyy lasten sairasteluna, poissaoloina ja heikompina oppimistuloksina (THL). Sisäilmaongelmat haittaavat koulunkäyntiä ja voivat johtaa ...