Kirjoituksia

Happy New Year everyone! Here’s a brief overview of my year 2017 in politics.

In January I started my first-ever municipal elections campaign with the theme “A city where it is easy to breathe”. The hard campaigning paid off: in April the Greens celebrated a big win and I made it to the city ...


Mielipidekirjoitus julkaistu Kalevassa 8.12.2017.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut on asetettu mahdottoman tehtävän eteen. Oulun kaupungin muutosohjelmassa sikulle on määritelty viiden miljoonan euron sopeuttamistavoite tuleville vuosille.

Kaikkien kasvukeskusten haasteena on lisääntyvän palvelutuotannon rahoittaminen. Oulussa sikun menojen on arvioitu kasvavan ensi vuonna kymmenellä miljoonalla eurolla.

Kulujen nousu johtuu muun muassa tilakustannusten kasvusta ja peruskoululaisten määrän lisääntymisestä ...


Julkaistu Kalevassa 23.10.2017.

Elokuussa Oulun kaupungin organisaatiossa tapahtui merkittävä muutos: kaupungin elinkeinopalvelut ja työllisyyspalvelut yhdistyivät saman katon alle, Business Oulu -liikelaitokseen. Uusi liikelaitos jatkaa vanhalla nimellä ja uudella sisällöllä.

Palvelut, joita aiemmin räätälöitiin erityisesti yrittäjyyden ja elinkeinoelämän kehityksen tueksi, saivat nyt rinnalleen työllisyyspalvelut, joilla Oulu auttaa työttömiä työnhakijoita pääsemään takaisin työelämään. Yhdistyminen on ...


Mielipidekirjoitus julkaistu Kalevassa 2.9.2017.

Viime vuonna Oulu maksoi valtiolle puistattavat 23 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuksia eli ”sakkomaksuja”. Kuluvana vuonna lasku pitkäaikaistyöttömyydestä vain kasvaa, vaikka sakkoihin tuhlatut miljoonat voisi sijoittaa paremmin.

Tilanteeseen vaikuttaa pitkäaikaistyöttömyyden määritelmän muutos, jonka vuoksi kunnat maksavat työmarkkinatuen kuntaosuuksia entistä aiemmin.

Samaan aikaan valtio on vähentänyt palkkatukea pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, vaikka ...


Valtuustoaloite jätetty 28.8.2017.

In English below

Oulun kaupungissa asuu lähes 6000 ulkomaan kansalaista. Esimerkiksi pelkästään Oulun yliopistolla työskentelee ja opiskelee noin tuhat ulkomaalaista opiskelijaa ja työntekijää. Lisäksi kaupunki houkuttelee vuosittain tuhansia ulkomaalaisia matkailijoita. Vuonna 2016 ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisiä oululaisissa hotelleissa oli noin 88 000.

Ulkomaalaisten asukkaiden ja vierailijoiden määrästä huolimatta Oulun kaupungin viestintäkanavissa ...


Maanantaina Oulun kaupunginhallitus saa pöydälleen Oulun uuden hankintaohjelman luonnoksen. Ohjelma määrittelee, millä periaatteilla kaupunki tekee ja kehittää ostopäätöksiä. Oulu tekee vuosittain hankintoja sadoilla miljoonilla euroilla, joten periaatteilla on kauaskantoiset vaikutukset.

Hankintaohjelman luonnoksessa esitetään, että hankintojen tavoitteena on edistää paitsi uuden liiketoiminnan syntymistä myös yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä, kuten resurssiviisaita ostoja. Valitettavasti esityksen ehdottamat toimenpiteet kuitenkin ...


Oulun tuleva kaupunginvaltuusto päättää, miten Raatinsaarta kehitetään. Nykyään Raatti on suosittu läpikulku- ja urheilualue, mutta saaren parhaimmat paikat, etelä- ja itäranta, on täytetty parkkipaikoilla. Saaren koko potentiaalia virkistyskäyttöön ei ole hyödynnetty.

Vaalikonevastaustensa perusteella puolet uusista valtuutetuista sallisi asuntojen rakentamisen Raattiin (Kaleva 14.4.). Asuntoja on suunniteltu Raatin etelärantaan. Mielestäni aluetta ei kuitenkaan pitäisi varata asunnoille ...


Jokirannan koulussa Kiimingissä lakkoiltiin vuoden alussa vakavien sisäilmaongelmien ja poukkoilevien tilajärjestelyiden vuoksi. Jokiranta ei ole ongelmissaan yksin, sillä sisäilmaoireista kärsitään muissakin Oulun kouluissa ja päiväkodeissa.

Kuntaliito on arvioinut, että Suomessa ongelma koskee arviolta yli tuhannen koulun oppilaita ja henkilökuntaa.

Huono sisäilma näkyy lasten sairasteluna, poissaoloina ja heikompina oppimistuloksina (THL). Sisäilmaongelmat haittaavat koulunkäyntiä ja voivat johtaa ...