Saamenluokka tulee perustaa Ouluun

Mielipidekirjoitus julkaistu Forum24-lehdessä 28.2.2019

Oulu on ottamassa tärkeän edistysaskeleen seudun saamelaisyhteisön hyväksi: sivistys- ja kulttuuripalvelut esittävät valtuustoaloitteeni pohjalta, että Ouluun perustetaan kaksikielinen pohjoissaame-suomi-luokka.

Saamenluokka aloittaisi vuonna 2020. Luokalle otettaisiin 1- ja 2-luokkalaisia lapsia, jotka ovat saamelaisia tai osallistuneet saamenkieliseen varhaiskasvatukseen tai kielipesään. Lautakunta käsittelee esityksen 28.2.

Tärkeässä esityksessä on yksi iso heikkous: perustettavan luokan vähimmäiskooksi ehdotetaan 12 oppilasta. Jos Oulu todella haluaa saamenluokan toteutuvan, vaatimusta täytyy pienentää.

Vaikka Oulu on Suomen suurimpia saamelaiskeskittymiä, on epätodennäköistä, että saamen kielen vaikutuspiirissä kasvaneita 1-2-luokkalaisia riittää juuri nyt 12 oppilasta. Luokan perustamisvuonna ilmoittautumisia rajoittaa erityisesti se, että kakkosluokkalaiset ovat jo aloittaneet eri luokassa, jopa eri koulussa, eivätkä perheet välttämättä ole valmiita vaihtamaan koulupaikkaa.

Helsingissä saamenluokka aloitti syksyllä 2018 kuudella oppilaalla ja tavoitteena on kasvattaa oppilasmäärää. Oulussakin tulee tavoitella luokan oppilasmäärän kasvua. Ensin toiminta on kuitenkin saatava käyntiin ja haettava valtion erityisavustusta. Saamenkielinen varhaiskasvatuskin Oulussa alkoi pienellä lapsimäärällä, mutta tulijoita riittää nyt jonoksi asti.

Kahdentoista oppilaan vähimmäiskokoa verrataan valinnaisten ja vapaaehtoisten kielten ryhmäkokoihin. Vertaus on huono, sillä saamenluokalla kyse ei ole kielen harrastelusta. Kyse on siitä, että suomalainen valtayhteisö korjaa suomalaistamispolitiikan tuhot ja auttaa elvyttämään Euroopan ainoan alkuperäiskansan uhanalaisen kielen ja kulttuurin. Merkittävänä saamelaiskeskittymänä Oululla on tähän mahdollisuus ja velvollisuus.

Jaana Isohätälä
Kaupunginvaltuutettu (vihr.), Oulu

P.S. Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti perustaa saamenluokan Ouluun vuonna 2020, jos luokalle ilmoittautuu kuusi oppilasta. Hieno päätös!