Aloite: Palvelulupaus yrityksille ja yritysmyönteisyyden kehittäminen

Valtuustoaloite jätetty 25.2.2019

Oulun kaupungin strategian mukaan Oulu haluaa olla paras paikka yritystoiminnan kasvulle. Tavoitteena on edistää yritysten menestymistä ja tarjota kasvua tukeva ympäristö. Elinkeinopoliittisen ohjelman mukaan Oulun tulee olla yritysten kasvun ja kehityksen kumppani.

Oulun tavoitteet ja yrityksille tarjotut palvelut ovat hyvät. Oulun ei silti ole menestynyt erityisen hyvin yrittäjien mielipiteitä kartoittaneissa kyselyissä. EK:n Kuntarankingissa Oulun seutukunnan sijoitus oli 15 ja kritiikkiä tuli palvelun tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Yrittäjien Elinkeinopoliittisessa mittaristossa Oulu niin ikään pärjäsi maan keskiarvoa heikommin.

Yrittäjät kaipaavat kunnilta konkreettisia tekoja sekä yritysmyönteistä palvelua. Oululla ei kuitenkaan ole aukikirjoitettua lupausta yrityksille palvelun laadusta eikä selkeää suunnitelmaa yritysmyönteisyyden kehittämiseen, lukuunottamatta suunnitteilla olevaa kyselyä yrityksille.

Palvelulupaus yrityksille konkretisoisi, kuinka nopeasti, aloitteellisesti ja mutkattomasti palvelu pelaa. Lupaus kannustaisi Oulun kaupunkikonsernin eri toimijoita tarkastelemaan ja kehittämään yritysten käyttämän palvelun laatua, jotta palvelu olisi johdonmukaisesti yritysmyönteistä kaikissa toimintayksiköissä. Lupaus siis koskisi paitsi Business Oulun yrityspalveluja myös esimerkiksi ympäristö- ja yhdyskuntapalveluja, hallintokuntien hankintapalveluja ja liikelaitoksia. Lupauksen tulisi koskettaa myös päätöksentekoa.

Esitämme, että Oulu laatii yrityksille palvelulupauksen ja suunnittelee keinoja yritysmyönteisyyden kehittämiseen. Työssä voidaan hyödyntää 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa kehitettyjä keinoja parantaa kuntalaisten asiakaspalvelua.

Palvelun ja keinojen suunnittelussa tulisi huomioida:

- Yhden luukun periaate: miten asiat hoituisivat yhden käynnin tai yhteydenoton kautta?
- Nopeus ja saatavuus: missä ajassa ja mitä kanavia pitkin yritys saa yhteyttä ja palvelua?
- Aloitteellisuus: miten hyvin kaupunki ennakoi yritysten tarpeita?
- Tasapuolisuus: miten hyvin erikokoiset ja eri toimialojen yritykset saavat palvelua?
- Viestintä: miten hyvin yritys saa ja löytää tietoa palveluista?
- Yritysvaikutusten arviointi: miten päätöksissä huomioidaan vaikutukset yrityksiin?

Jaana Isohätälä ja muut allekirjoittaneet