Ilmastotyö, yrittäjyys ja työllisyys tukevat toisiaan

Mielipidekirjoitus julkaistu Kalevassa 17.2.2019

Tulevan eduskunnan tärkeimmät tehtävät ovat ilmastonmuutoksen torjunta sekä yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen. Molemmat tuovat turvaa tuleville vuosikymmenille: ilmastonmuutoksen torjunnalla vältämme edessä häämöttävän ekokatastrofin, ja yrittäjyyden ja työllisyyden tukemisella vakautamme julkista taloutta, jotta voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Nämä tavoitteet eivät onneksi ole vastakkaisia vaan toisiaan tukevia. Valtion tulee kannustaa teollisuuden muutosta kohti puhtaampaa tuotantoa ja sen mahdollistamia uusia työpaikkoja.

Vihreiden teollisuusalojen kasvu luo työtä yrityksiin esimerkiksi älykkään energiateknologian, uusiutuvan energian ja kiertotalouden aloilla. Kannusteita voidaan lisätä verotuksen muutoksilla ja suuntaamalla yritystukia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kotitalouksia voidaan kannustaa energiaremontteihin esimerkiksi lainojen valtiontakauksella.

Valtio voi omilla hankinnoillaan tuottaa työpaikkoja, esimerkiksi panostamalla parempien raideyhteyksien rakentamiseen. Kuntien hankinnoissa on valtava potentiaali markkinoiden luomiseen. Kuntien onkin tärkeää kehittää hankintakriteerejään suosimaan vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

Osaamisen merkitys korostuu sekä ilmasto-ongelman ratkaisemisessa että ilmastonmuutoksen aikaansaaman rakennemuutoksen keskellä. On olennaisen tärkeää panostaa voimakkaasti koulutukseen sekä tehdä jatkuvasta oppimisesta ja oman osaamisen päivittämisestä mahdollista kaikille. Näin voidaan helpottaa työvoiman siirtymää ilmastolle haitallisesta tuotannosta puhtaamman teollisuuden työpaikkoihin.

Yksi elinkeinopolitiikan tärkeimmistä tavoitteista on synnyttää ilmastoystävällisille ratkaisuille vahvat kotimarkkinat, joilta yritysten on helpompi ponnistaa myös vientimarkkinoille. Globaali kysyntä päästöjä vähentäville ratkaisuille on valtava. Oikeanlaisen politiikan avulla suomalaisella teknologialla ja osaamisella voi olla paljon maamme kokoa suurempi vaikutus ilmasto-ongelman ratkaisemisessa.

Jaana Isohätälä
Kaupunginvaltuutettu (vihr.), kansanedustajaehdokas, Oulu

Kaisa Hernberg
Yrittäjä, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja (vihr.), Helsinki