Vetoa ja valovoimaa Ouluun

Julkaistu Kalevassa 2.8.2018

Oulun kaupungin markkinointi järjesteltiin vuodenvaihteessa uudelleen perustamalla uusi tapahtuma- ja markkinointiyksikkö. Kaupunkistrategian mukaisesti yksikön tehtävä on markkinoida valovoimaista Oulua, joka kasvaa ja kansainvälistyy, saa voimaa pohjoisesta luonnosta ja kulttuurista sekä kasvattaa hyväntuulisia, osaavia kaupunkilaisia.

Tapahtuma- ja markkinointiyksikkö markkinoi Oulua yrityksille, sijoittajille, osaajille, matkailijoille ja asukkaille. Se toimii osana BusinessOulua mutta on koko kaupunkiseudun asialla. Vastaava toimintamalli on käytössä esimerkiksi Amsterdamissa, Göteborgissa ja Helsingissä. Yhteistyössä ovat mukana Oulun kaupungin viestintä, Oulun Matkailu Oy, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä monet elinkeino- ja tapahtumakumppanit.

Tulevaisuudessa paikkojen, etenkin kaupunkien, välinen kilpailu kiihtyy. Kilpailussa pärjätäkseen Oulu tarvitsee vahvan imagon ja sitä tukevan vetovoimamarkkinoinnin, joilla se erottuu muista kaupunkiseuduista ja turvaa alueen taloudellisen kasvun ja kehityksen. Lähivuosina Oulun seudulle on tulossa investointeja, joiden rahallinen arvo on satoja miljoonia euroja. Jotta nämä ja muutkin investoinnit realisoituvat, Oulun kaupungin kannattaa markkinoida itseään myös osaajien ja tapahtumien kaupunkina.

Osaajamarkkinointi on yksi alueemme kilpailukyvyn kulmakivistä. Eri alojen osaajat eivät enää liiku vain työn perässä, vaan työ liikkuu heidän perässään. Jotta yritykset voivat luottaa menestykseensä Oulussa, kaupungin on syytä viestiä yrittäjille ja sijoittajille Oulun korkeasta osaamisesta ja työvoiman saatavuudesta. Yhtä lailla on tavoitettava osaajat, jotka liikkuvat sinne, missä on hyvä elää. Oulua tulee siksi markkinoida osaajille paitsi houkuttelevana asuinpaikkana, jossa asuntotarjonta on korkeatasoista ja edullista, myös elävänä kaupunkina monine harrastusmahdollisuuksineen.

Tunne elävästä kaupungista syntyy pitkälti vireän tapahtumakulttuurin kautta. Sitä Oulussa jo onkin – kiitos yhteisöjen ja yritysten aktiivisuuden. Tilausta on kuitenkin useammille tapahtumille, jotta tarjontaa riittäisi monipuolisesti vuoden ympäri. Rotuaari, kauppatori, Kuusisaari ja Ainolan puiston uusi tapahtumapaviljonki tarjoavat hyvät puitteet isoille ja pienemmille konserteille ja vaikuttaville tapahtumasisällöille. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke rakentaa yhtenäistä imagoa tulevaisuuden kulttuuritapahtumille, jotka kytkeytyvät tiiviisti Oulun matkailumarkkinointiin.

Aluetaloudellisesti tapahtumien markkinointi kannattaa, sillä tapahtumat kanavoivat alueelle lisää rahavirtaa tavaroiden ja palveluiden ostoina ja työvoiman lisätarpeena. Vilkas kongressimatkailu on malliesimerkki tapahtumamatkailusta, jolla on merkittävä aluetaloudellinen höyty. Keskimääräinen kongressivieras jättää Suomeen noin viisi kertaa enemmän rahaa kuin tavanomainen turisti. Vuonna 2016 Oulu oli kolmanneksi vilkkain Suomen kongressikaupungeista kansainvälisten kongressien määrällä mitattuna. Toinen kasvava, Oulun vahvuuksiin pohjautuva matkailutuote on tutustumisvierailut ja koulutusmatkailu. Nämä ammatillisiin aiheisiin liittyvät tutustumisvierailut houkuttelevat kaupunkiimme kansainvälisiä matkailijaryhmiä, jotka yhdistävät matkaan myös perinteisempää matkailuohjelmaa ja viipyvät kaupungissa useita päiviä jopa viikkoja.

Viesti valovoimaisesta Oulusta pohjautuu kaupungin todellisiin vahvuuksiin: yritysten menestystarinoihin, osaajien tiedon- ja taidonnäytteisiin sekä viihtyisiin hetkiin kaupungin sykkeessä ja luonnon helmassa. Jos Oulua kuvaavaan näyteikkunaan ripustettaisiin kymmenen ainutlaatuista ja hyvällä tavalla omalaatuista oululaista tarinaa tai asiaa, jotka markkinoivat Oulua vetovoimaisena kaupunkina, mitä ne olisivat? Hyvät lähtökohdat näyteikkunan somistukseen luovat ainakin meri ja jokisuisto, valo, Euroopan nuorin väki, tervahistoria, maailmanluokan urheilu, kansainvälinen yliopisto, huippuosaaminen ja langaton teknologia, sujuvat yhteydet maailmalle ja arktinen luonto. Varmaa on, että markkinointi lähtee liikkeelle oululaisten omista kokemuksista ja tarpeista. Siksi haluamme kutsua yhteisöt, yritykset ja kaikki kaupunkilaiset mukaan jakamaan aitoja omia tarinoita hyvästä elämästä ja onnistumisista Oulussa. Ollaan ylpeitä omasta kaupungistamme ja hyödynnetään rohkeasti sen vahvuuksia markkinoinnissa.

Pauliina Pikkujämsä
Business Oulun tapahtuma- ja markkinointiyksikön johtaja, paikanmarkkinoinnin tutkija

Jaana Isohätälä
Business Oulun johtokunnan puheenjohtaja