Kasvua maailmalta

Julkaistu Forum24-lehdessä 8.2.2018.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien Kasvun suunta -kyselyn tulokset antavat aihetta optimismiin. Kyselyyn vastanneista oululaisista yrityksistä selkeä enemmistö uskoo liiketoimintansa kasvuun. Myös EK:n tuore suhdannebarometri kertoo, että yritykset elävät hyviä aikoja.

Tilastojen mukaan Suomen vienti on selvästi voimistunut viime vuosina. Business Oulun elinkeinokatsaus paljastaa, että Oulussakin vienti kasvaa, ja saamme usein lukea hyviä uutisia paikallisten firmojen maailmanvalloituksesta. Kasvun suunta -kyselyn mukaan kansainvälistymisen odotetaan tuovan kasvua erityisesti teollisuuden, tieto- ja viestintäteknologian sekä matkailualan yrityksissä.

Kasvusta huolimatta emme suinkaan ole viennin huippulukemissa. Voi jopa olla, ettei kansainvälistymisen mahdollisuuksia vielä hyödynnetä täysimittaisesti. Kasvun suunta -kyselyyn vastanneista pohjoispohjalaisista yrityksistä vain kymmenesosa mainitsi kansainvälistymisen keskeisenä keinona hakea kasvua. Kansainvälistyminen mainittiin harvoin etenkin rakennusalalla, kaupan alalla ja palvelualalla.

On selvää, etteivät kaikki yritykset suuntaa maailmalle. Tästä huolimatta jo pelkkä kotikansainvälistyminen toisi merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan maiden ja kulttuurien rajoja ylittävien yhteyksien luomista kotimaassa. Yrityksissä kotikansainvälistyminen voi tarkoittaa esimerkiksi kansainvälisten asiakkaiden tai henkilökunnan houkuttelua tai yhteistyötä kansainvälisten kumppanien ja verkostojen kanssa.

Tietyillä aloilla, kuten tieto- ja viestintäteknologian yrityksissä, osaajapula on todellinen kasvun hidaste, jota kansainvälisen työvoiman houkutteleminen helpottaisi. Kansainvälinen työvoima ja verkostot voisivat lisäksi avartaa työyhteisön toimintatapoja ja näin tarjoaisivat yritykselle kilpailuetua. Asiakaskunnan kansainvälistymisen toivoisi kiihtyvän erityisesti kaupan ja palvelujen alalla. Oulu ja maakunta tavoittelevat matkailun kovaa kasvua. Kehittämällä kansainvälisille asiakasryhmille sopivaa tuotetarjontaa ja palvelukulttuuria yritykset tukisivat matkailun kehitystä ja kasvattaisivat itsekin tulostaan.

Olemmepa sitten merten takana tai täällä kotona, haetaan kasvua maailmalta.