Vuosikatsaus 2017

For the post in English, click here.

Iloista uutta vuotta kaikille! Tässä katsaus edelliseen vuoteeni poliitikan saralla:

Tammikuussa aloitin ensimmäisen kuntavaalikampanjani teemalla ”Tehdään Oulusta kaupunki, jossa on hyvä hengittää”. Kova vaalikampanjointi toi tulosta: huhtikuussa Oulun vihreät sai hienon vaalivoiton, ja pääsin valtuustoon yli 700 äänellä. Suurkiitos kannattajille!

Toukokuussa luottamustehtävikseni tuli parhaat mahdolliset: kaupunginhallituksen jäsenyys ja Business Oulun johtokunnan puheenjohtajuus. Saimme alkukesästä koulutusta ja perehdytystä tehtäviin.

Kesäkuussa käsittelimme kaupunginhallituksessa Oulun hankintaohjelmaa eli periaatteita, joilla kaupunki ostaa palveluja tai tuotteita. Esitin, että yhteiskuntavastuuta ja toiminnan kestävyyttä painotetaan hankinnoissa aina ja yhä suuremmalla painoarvolla. Valitettavasti ohjelmaan jäi väljempi kirjaus.

Elokuussa jätin valtuustoaloitteen englanninkielisen viestinnän kehittämisestä ja ohjeistuksen tekemisestä. Nykyään englanninkielinen asukasviestintä on hyvin vähäistä, vaikka ulkomaan kansalaisia asuu Oulussa yli 6 000. Myöhemmin sain aloitteeseen positiivisen vastauksen kaupungin viestintäpalveluista!

Syyskuussa kirjoitin Kalevaan työllisyyspalveluiden tärkeydestä ja siitä, että lisäinvestoinnit työllisyyteen saisivat huomattavan paljon hyvää aikaan. Lokakuussa osallistuin lisäksi Kalevan lauantaikäräjiin työllisyysetuuksista. Kirjoitin, että ”vapaamatkustamista” huomattavasti suurempi ongelma on työttömyysturvan kannustinloukut ja vaikeudet saada kaipaamaansa apua työllistymiseen.

Elinkeino- ja työllisyysasioihin olen tutustunut laajemmin Business Oulun johtokunnan puheenjohtajana. Johtokunnassa olemme mm. hyväksyneet yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevia hankkeita. Tärkeä uudistus on ollut työllisyys-ja elinkeinopalvelujen yhdistyminen, josta kirjoitin Kalevaan Juha Ala-Mursulan kanssa 23.10.

Syksyllä minut hyväksyttiin mukaan vihreiden valtakunnalliseen Talous ja työllisyys -työryhmään, jossa olemme kommentoineet poliittista tavoiteohjelmaa talouden ja työllisyyden näkökulmasta. Ryhdyin myös vetämään”Vihreä työllisyys ja yrittäjyys Oulussa” -työryhmää. Sain lisäksi kunnian aloittaa Suomen yrittäjien Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston kurssin, jossa joukko suomalaisia vaikuttajia pääsee tutustumaan yrittäjien näkökulmiin yhteiskunnasta ja työelämän muutoksesta.

Yksi vuoden 2017 kohokohta oli työskentely puolueiden yhteisessä työryhmässä, jossa ryhdyimme syksyllä luomaan esitystä lisäsatsauksesta työllisyyspalveluihin. Tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Yhteisen esityksen avulla saimme 0,5 miljoonan euron lisämäärärahan vuodelle 2018!

Syksyn aikana olen saanut olla mukana Oulu 2026 -kaupunkistrategian valmistelussa työpajoissa ja strategian ohjausryhmässä. Tähän liittyen oli ilo osallistua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestön Oulu 2026 -paneeliin kauppakeskus Valkeassa. Työ jatkuu 2018!

Loppuvuoden kiivain poliittinen aihe oli vuoden 2018 budjetti. Budjettiin hyväksyttiin mm. lisäpanostus joukkoliikenteeseen, kaupunkipyörien käyttöönotto ja useita koulu-, päiväkoti- ja infrastruktuurihankkeita, kuten sataman syväväylä. Esityksistämme huolimatta päiväkotien ryhmäkokoja ei pienennetty ja sivistys- ja kulttuuripalveluille asetettiin liian kova sopeutustavoite.

Kiitän aktiivisia kaupunkilaisia yhteydenotoista, jotka ovat auttaneet päätöksenteossa! Kiitos myös kaikille vihreille yhteistyöstä ja ajatustenvaihdosta. On ollut myös palkitsevaa ja avartavaa keskustella eri puolueiden edustajien kanssa.

Vuonna 2018 jatkan työtä elinvoimaisen, älykkään ja elämäniloisen Oulun puolesta! Kevään aiheita ovat mm. kaupunkistrategia, sivitys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkko, maakuntauudistus ja Sanginjoen suojelualuen perustaminen