Työn haasteet ratkotaan yhteistyöllä

Julkaistu Kalevassa 23.10.2017.

Elokuussa Oulun kaupungin organisaatiossa tapahtui merkittävä muutos: kaupungin elinkeinopalvelut ja työllisyyspalvelut yhdistyivät saman katon alle, Business Oulu -liikelaitokseen. Uusi liikelaitos jatkaa vanhalla nimellä ja uudella sisällöllä.

Palvelut, joita aiemmin räätälöitiin erityisesti yrittäjyyden ja elinkeinoelämän kehityksen tueksi, saivat nyt rinnalleen työllisyyspalvelut, joilla Oulu auttaa työttömiä työnhakijoita pääsemään takaisin työelämään. Yhdistyminen on perusteltu, sillä elinkeino- ja työllisyyspalvelujen tavoite on sama: lisätä seudun työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä ratkoa Oulun suurinta ongelmaa, työttömyyttä.


Uudessa organisaatiossa Business Oulu jatkaa yrittäjien tukemista yritysten perustamisessa, omistajanvaihdoissa, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Tehtävänä on myös hankkia alueelle investointeja, markkinoida seudun elinkeinoja sekä koordinoida ja kehittää innovaatiotoimintaa ja -ympäristöjä muun muassa korkeakoulujen kanssa.

Nyt toimintakenttä ja yhteistyöverkosto laajenevat. Business Oulun uutena roolina on tukea työnhakijoita yhdessä TE-toimiston, kolmannen sektorin sekä kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen kanssa. Esimerkiksi Byströmin nuorten palveluissa nämä kaikki kumppanit tekevät yhteistyötä auttaakseen nuoria löytämään työtä, koulutusta ja hyvinvointia.


Uusi toimintamalli on perusteltu, sillä parhaimmillaan elinkeinot ja työllisyys menestyvät käsi kädessä: kehittyvä liiketoiminta avaa työpaikkoja, ja kasvava työllisyys edelleen virittää liiketoiminnan kehitystä. Oulussa liiketoiminta onkin jälleen hyvässä vireessä, sillä vuonna 2017 uusia työpaikkoja on syntynyt arviolta 800 enemmän kuin poistunut. Kehitys näkyy parempana työllisyytenä: elokuussa työttömyys oli vähentynyt 2,3 prosenttiyksikköä vuoden 2016 elokuusta.

Toisaalta kehitystä jarruttaa työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaanto-ongelma ja rakenteellinen työttömyys. Liian moni työkykyinen, työhaluinen ja osaava oululainen on pitkäaikaistyötön, samalla kun liian moni yritys ei löydä tarvitsemaansa työvoimaa. Alueella on noin 2000 avointa työpaikkaa mutta yli 15 000 työnhakijaa, joista monet ovat pitkäaikaistyöttömiä.

Työnhakijoiden määrästä huolimatta joillakin aloilla, esimerkiksi ICT- ja rakennusalalla, yritykset kärsivät työvoimapulasta. Osaajia tuleekin houkutella lisää Oulun ulkopuolelta, varsinkin kapeilla erityisaloilla.

Uusi Business Oulu pureutuu työn haasteisiin lähentämällä elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä. Kohtaantoa parannetaan esimerkiksi siten, että yrityspalvelujen asiantuntijat selvittävät yritysten rekrytointitarpeita ja välittävät tiedon työllisyyspalveluille. Työllisyyspalvelujen asiantuntijat puolestaan tutustuvat henkilökohtaisesti työnhakijoihin ja etsivät työnantajien tarpeeseen sopivat hakijat ja mahdolliset avustukset palkkauskustannuksiin.

Joissain tapauksissa työnhakijat voidaan ohjata suunnittelemaan itsensä työllistämistä yrittäjänä. Toisissa tapauksissa tie työelämään käy hyvinvointipalvelujen kautta, jos terveys ja elämäntilanne sitä vaatii.

Aiempaa monialaisempi yhteistyö elinkeino- ja työllisyysasioissa on tarpeellista, sillä työ on muuttunut ja muuttuu edelleen. Yritysten, työntekijöiden ja opiskelijoiden on oltava hereillä. Tulevaisuudessa toimialojen uudistumista vauhdittaa erityisesti digitalisaatio ja sen ilmenemismuodot, kuten alustatalous, tekoäly, esineiden internet, verkkokauppa ja virtuaalimaailmat. Yhtä lailla ilmastonmuutos muokkaa elinkeinoja ympäri maailman ja edellyttää nopeaa muutosta kestävämpään elinkeino- ja työkulttuuriin.

Uuden Business Oulun valtti on aiempaa laajempi ymmärrys siitä, millaista osaamista työelämässä kaivataan ja millaisia vahvuuksia ja haasteita työnhakijoilla on. Oulussa on erinomaiset menestyksen edellytykset, kunhan työn muutoksia ennakoidaan uudistamalla elinkeinoja, houkuttelemalla ja kouluttamalla osaavaa työvoimaa sekä huolehtimalla, että muuttuvassa yhteiskunnassa jokaiselle löytyy mielekästä työtä.

Korkea työllisyys sekä vireä, uudistuva ja kestävä elinkeinoelämä on otettava kaupunkiseutumme yhteiseksi tavoitteeksi. Se tulisi kirjata Oulun valmisteilla olevan kaupunkistrategian 2026 kärkeen. Tavoitteen saavuttaminen kuitenkin onnistuu vain yhteistyönä. Mukaan tarvitaan seudun kunnat ja tuleva maakunta kaikkine palveluineen mutta myös kaupunkilaiset, yritykset, kolmas sektori sekä koulutus ja tutkimus.

Jaana Isohätälä
Juha Ala-Mursula (Business Oulun johtaja)