Jouk­ko­ra­hoi­te­taan lapsille hyvä sisäilma

Jokirannan koulussa Kiimingissä lakkoiltiin vuoden alussa vakavien sisäilmaongelmien ja poukkoilevien tilajärjestelyiden vuoksi. Jokiranta ei ole ongelmissaan yksin, sillä sisäilmaoireista kärsitään muissakin Oulun kouluissa ja päiväkodeissa.

Kuntaliito on arvioinut, että Suomessa ongelma koskee arviolta yli tuhannen koulun oppilaita ja henkilökuntaa.

Huono sisäilma näkyy lasten sairasteluna, poissaoloina ja heikompina oppimistuloksina (THL). Sisäilmaongelmat haittaavat koulunkäyntiä ja voivat johtaa pysyvästi heikentyneeseen opiskelu- ja työkykyyn.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ muistuttaa, että ongelmat näkyvät myös opettajien sairaslomina ja työn vaihdoksina. Tämä ei helpota lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja luokanopettajien kokemaa ylikuormitusta (Kunta10-tutkimus).

Meidän on valittava, hoidammeko koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat nyt vai otammeko vastuun elinikäisistä terveys- ja työkykyvaikeuksista. Ainoa järkevä ja eettinen vaihtoehto on ensimmäinen, mutta ratkaisu ei ole helppo, sillä talous on tiukilla.

Monet opettajat ja vanhemmat kokevatkin, että sisäilmaongelmia ei tutkita riittävästi, toimenpiteisiin ei ryhdytä ajoissa eivätkä ratkaisut välttämättä ole kestäviä.

Tarvitsemme nyt rohkeita ideoita. Valtiolta odotan investointiohjelmaa, joka tukee koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien hoitamista ja tuo työpaikkoja korjaus- ja rakennustöihin.

Kaupungin puolestaan täytyy uskaltaa tarttua uusiin vaihtoehtoihin tilojen muutoksissa ja samalla hyödyntää tilaisuus kehittää oppimisympäristöjä.

Parhaaseen lopputulokseen päästäisiin lisärahoituksella. Oulun tulisi käynnistää joukkorahoituskampanja koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien hoitamiseksi. Joukkorahoitus ei lisäisi velkataakkaa eikä varojen syömistä kaupungin peruspalveluista. Joukkoistamalla voisimme myös kerätä ideoita ja kumppaneita koulujen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.